lepakkolaakso.net
Tunnus    Salasana    
  


ranneliike.net
kimmoliisa.net
Palveluoppaassa mukana
Hyötypyörä
Hyötypyörä on 2007 perustettu kuormapyörällä toimiva lähettipalvelu. Kuljetamme kaikki lähetykset 0 - 50kg Helsingin kantakaupungissa hintaan 7,70 € (sis. alv 22%). Arvomme ovat ekologisuus, hyvä ekonomia ja luotettavuus. Tutustu palveluumme sivuillamme!

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Naisparien vanhemmuuden vahvistaminen helpottumassa

Sami Mollgren • 20.10.2014 23:01 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Äitiyden tunnustamismenettely on tulossa mahdolliseksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle naisparille, jonka toinen osapuoli synnyttää hedelmöityshoidolla alkunsa saaneen lapsen ja kun molemmat osapuolet ovat tarkoittaneet ryhtyvänsä lapsen vanhemmiksi.

Asiasta kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat.

Vanhemmuuden tunnustaminen tapahtuisi samankaltaisesti kuin isyyden tunnustaminen avoliitossa elävillä heteropareilla. Perheensisäistä adoptiota ei enää tarvittaisi lapsen ja ei-biologisen äidin välisen juridisen suhteen luomiseksi.

Perheensisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhemmoimissa perheissä on Suomessa ollut mahdollinen vuodesta 2009 lähtien.

Hallitus päätti kesäkuussa, että isyyslain yhteydessä korjataan myös naisparin perheeseen syntyvien lasten oikeusturvaa mahdollistamalla perheeseen syntyvän lapsen juridinen tunnistaminen tietyissä tilanteissa ilman perheen sisäistä adoptiota.

Oikeusministeriön työryhmän lausunnon on määrä valmistua marraskuussa.

Sateenkaariperheet ry on toistuvasti vaatinut, että naispareille on saatava äitiysolettama, joka toimisi samalla tavalla kuin isyysolettama avioparille syntyvän lapsen osalta. Tämä mahdollistaisi sen, että lapsen juridinen asema olisi heti lapsen syntymästä lähtien turvattu ja selvä.
» Jutun oma sivu
Katolinen kirkko torjui suunnitelmat "toivottaa homoseksuaalit tervetulleeksi"

Sami Mollgren • 19.10.2014 12:30 • päivitetty: 19.10.2014 19:41 • 3 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Vatikaani on katolisen kirkon keskus. Kirkkoon kuuluu 1,2 miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa.
Katolinen kirkko ei toivotakaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kirkon piiriin, sillä kirkon vanhoilliset piispat eivät hyväksyneet kannanottoa, jolla katolinen kirkko olisi ilmaissut aiempaa myötämielisemmän suhtautumisen homoihin ja uuden avioliiton solmineisiin eronneisiin.

Vatikaanissa on ollut kaksi viikkoa käynnissä kokous, jossa 200 katolisen kirkon piispaa eri puolilta maailmaa ovat pohtineet suhtautumistaan perheeseen.

Vielä maanantaina julkaistussa esityksessä sanamuodot homoseksuaaleista olivat myötämielisempiä kuin koskaan aiemmin. Siinä puhuttiin homoseksuaalisen suuntautumisen hyväksymisestä ja arvostamisesta, ja homoseksuaalit olisi toivotettu tervetulleiksi kirkkoon. Konservatiivien vastustuksen myötä "homoseksuaalien toivottaminen tervetulleeksi"poistettiin, ja vain yleisin sanamuodoin kehoitettiin välttämään homoseksuaalien syrjintää.

Vesitettykään esitys ei saanut taakseen piispojen kahden kolmanneksen enemmistöä, ja homoseksuaalien asemaa käsitettelevä kohta poistettiin uutistoimisto AP:n mukaan äänin 118-62, joten kirkon nykyinen opetus homoseksuaalisuudesta jää yhä voimaan.

Katolisen kirkon opetuksen mukaan "homoseksuaaliset teot ovat sisäiseltä olemukseltaan väärin suuntautuneita", eikä niitä voida katolisen kirkon opetuksen mukaan hyväksyä missään tapauksessa. Opetuksen mukaan homoseksuaalit on kutsuttu siveyteen, heidät tulee kohdata kunnioittaen, myötätuntoisesti ja tahdikkaasti, ja heidän suhteensa on vältettävä kaikkea epäoikeudenmukaista syrjintää.

Päätöksen on katsottu olevan konservatiivisten piispojen voitto liberaaleista ja myös isku paavi Franciscukselle, joka on toivonut kirkon lieventävän kantaansa "synnintekijöitä" kohtaan. Myös seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisen puolesta toimivat ryhmät ovat ilmaisseet pettymyksensä kirkolliskokouksen ratkaisuun.

Samalla piispat käsittelivät myös eronneiden ja uudelleen avioituneiden mahdollisuutta ehtoolliseen. Heidänkin osaltaan uudistus torjuttiin.

Katoliseen kirkkoon kuuluu 1,2 miljardia ihmistä. Viime vuosina hyväksyntä homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja on etenkin länsimaissa merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä kasvanut, ja modernit kirkkoon kuuluvat ovat olleet törmäyskurssilla konservatiivien ja kirkon virallisen opetuksen kanssa. Liberaalimmin suhtautuvien mielestä katolisen kirkon pitäisi lieventää kielteistä kantaansa homoseksuaalisia suhteita ja homopareja kohtaan. Esimerkiksi USA:ssa valtaosa nuorista katolisista hyväksyy homoseksuaalisuuden ja kannattaa homoparien oikeutta avioliittoon. Toisaalta monissa maissa, joissa katolisella kirkolla on merkittävää valtaa, ovat äänekkäimmät homoavioliittojen vastustajat juuri katoliseen kirkkoon sitoutuneita.

Lisäys 19.10.2014 klo 19.41:

Loppupuheenvuorossaan sunnuntaina paavi Franciscus puolusti uudistuksia. Hän sanoi, ettei "Jumala pelkää uusia asioita. Siksi hän jatkuvasti hämmästyttää meitä, avaamalla sydämiämme ja johdattamalla meitä odottamattomilla tavoilla". Hän sanoi, ettei kirkon pidä aikailla yrittäessään sitoa avoimia haavoja ja sytyttää toivo toivonsa menettäneissä. Paavi myös antoi ymmärtää, että homoseksuaalisuutta koskeva keskustelu jatkuu piispojen kokouksessa syksyllä 2015.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Vitali Milonov: Tom of Finland -postimerkeillä varustetulle postille maahantulokielto

Sami Mollgren • 19.10.2014 19:10 • 8 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI

Tom of Finland -postimerkit eivät miellytä pietarilaispoliitikko Vitali Milonovia.
Venäjän ns. homopropagandalain isänä tunnettu Vitali Milonov on vaatii Venäjän postilaitosta palauttamaan Tom of Finland -postimerkeillä varustetun postin takaisin lähettäjälleen. Milonov katsoo postimerkkien olevan Venäjän lain vastaisia.

- Ne ovat mitä suurimmassa määrin homoseksuaalista propagandaa, mikä on maassamme kiellettyä, sanoi Milonov uutistoimisto Itar-Tassille.

Suomessa asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

Itar-Tassin mukaan Milonov myös kehottaa suomalaisia olemaan käyttämättä kyseisiä merkkejä lähettäessään postia Venäjälle.

Uutistoimisto mainitsee myös Ylen Tampereen aluetoimituksen tekemästä kokeessa, jossa selvitettiin pääsevätkö Tom of Finland -merkeillä varustetut postilähetykset perille Venäjälle. Ylen mukaan kaikki lähetykset pääsivät perille.

Syyskuussa Lappeenrannan Uutiset esitteli Tom of Finland -postimerkkejä venäläisturisteille. Suurin osa merkit nähneistä ei pitänyt näkemästään, ja merkkejä pidettiin homopropagandana. Lehden mukaan osa arveli moisten merkkien olevan Venäjällä lainvastaisia.

Itellan syyskuussa taiteilija Touko Laaksosen (1920-1991) elämäntyön kunniaksi julkaisemat Tom of Finland -postimerkit ovat herättäneet laajasti kansainvälistä huomiota. Yhteensä kymmeniä tuhansia merkkejä on tilattu Suomen postin verkkokaupasta 178 eri maahan.

Venäjällä hyväksyttiin kesällä 2013 ns. homopropagandalaki, joka käytännössä kieltää esimerkiksi homoseksuaalisista suhteista kertomisen myönteisessä valossa.

» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Lestadiolaisyhdistys kritisoi opetussuunnitelmaluonnosta siinä mainitun seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden vuoksi

Sami Mollgren • 19.10.2014 17:22 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Opetushallituksen perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa mainitaan seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus. Lestadiolaisyhdistys on kritisoinut asiaa ja vetoaa lasten oikeuteen uskoa Raamatun sanan mukaisesti.

Asiasta kirjoittaa Seurakuntalainen-lehti.

Opetushallituksen luonnoksessa nostetaan esiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ja todetaan, että "yhteisön jäsenet tulevat kohdatuksi ja kohdelluksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä". Samassa yhteydessä todetaan, ettei samanarvoisuus merkitse samanlaisuutta, ja että yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista. Opetuksen järjestämistä ohjaavina velvoitteina mainitaan esimerkiksi perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki.

Luonnoksessa todetaan, että peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta kehittyy. Esillä on sukupuolten tasa-arvon edistäminen, oppilaan oman identiteetin rakentuminen, sukupuoleen sidottujen roolimallien välttäminen sekä sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistaminen ja muuttaminen. Inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle halutaan luoda näkyvyyttä oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä.

Yläasteen (7.-9. vuosiluokkien) terveystiedon opetuksen sisältöjä valitessa tulisi luonnoksen mukaan ottaa huomioon kulttuurinen herkkyys, vammaisuus, pitkäaikaissairaudet, lapset ja vanhukset, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus.

Seurakuntalainen-lehden mukaan lausunnon antaneet Esikoislestadiolaiset ry kritisoi lausunnossaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioimista. Järjestö vetoaa lasten oikeuteen uskoa niin kuin Raamattu sanoo ja haliavat, että "kristilliset arvot" tulisi tuoda opetuksessa esille tasavertaisesti "muiden katsomusten" kanssa. Yhdistyksen lausunnossa vaaditaan, ettei lapsia saa velvoittaa uskomaan opettajan tai oppikirjan käsitystä totuutena. Esikoislestadiolaiset toteavat lausunnossaan, ettei "koulun tule myöskään sukupuolikäsitteessä loukata uskonnon ja omantunnon vapautta eikä keskittyä yhden totuuden opettamiseen ja yhden maailmakuvan luomiseen".

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnissa ja kouluissa laaditaan puolestaan paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee opetushallituksen mukaan olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Las Vegas: Elvis-teemaisia häitä järjestävä hääkappeli katsoo homojen vihkimisen olevan "vastoin Jumalan lakia"

Sami Mollgren • 19.10.2014 16:13 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT

Samaa sukupuolta olevat parit ovat 9. lokakuuta 2014 lähtien solmia avioliiton Nevadan osavaltiossa - ja sen hääkulttuuristaan tunnetussa suurimmassa kaupungissa Las Vegasissa.
Nevadan osavaltion homoavioliittokielto kumottiin aiemmin lokakuussa. Ympärivuorokautisesta naimisiinmenomahdollisuuksista ja pika-avioliitoista tunnettu "maailman hääpääkaupunki" alkoi välittömästi päätöksen jälkeen mainostaa olevansa myös samaa sukupuolta oleville pareille sopiva paikka avioliiton solmimiselle.

Eräät lasvegasilaiset hääkappelit ovat kuitenkin kieltäytyneet vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja.

Yksi homoparien vihkimisestä kieltäytyvistä kappeleista on Vegas Wed Chapel - jossa on mahdollisuus sanoa "tahdon" havaijilais- ja Elvis-teemaisessa tilaisuudessa aamuyhdeksästä iltayhteentoista. Kappelin omistaja perustelee kieltäytymistään uskonnollisilla syillä. Hän katsoo sen olevan "vastoin Jumalan lakia". Myös Elvis Wedding Chapel on rajannut pois samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset, mutta ei kerro päätöksen syytä.


American Civil Liberties Union (ACLU) katsoo, että toisin kuin kirkot ja jumalanpalveluspaikat, Las Vegasin hääkappelit ovat liiketoimtaa ja kuuluvat siten julkisiksi tarkoitettuja palveluita säätelevän lain piiriin. Laki kieltää syrjinnän henkilöön liittyvän syyn perusteella. Uskonnolliset instituutiot ovat poikkeus, samoin kuin yksityisklubit.

ACLU on Yhdysvalloissa toimiva vuonna 1920 perustettu järjestö, jonka tarkoitus on puolustaa perustuslain takaamia kansalaisoikeuksia ja vapauksia. Järjestö ilmoittaa suojelevansa sananvapautta, kokoontumisvapautta, lehdistönvapautta, uskonnonvapautta, tasa-arvoa lain edessä, oikeusvaltiota ja yksityisyyttä. Se kertoo pyrkivänsä myös laajentamaan naisten, vähemmistöjen, ja vammaisten oikeuksia.


Lokakuussa useissa uusissa USA:n osavaltioissa on alettu vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, sen jälkeen kun Yhdysvaltain korkein oikeus päätti jättää käsittelemättä viiden osavaltion valitukset samaa sukupuolta olevien avioliittokieltojen kumoamisesta.
» Jutun oma sivu
Rooman pormestari uhmasi lakia rekisteröimällä homoavioliittoja

Sami Mollgren • 18.10.2014 18:55 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Rooman pormestari Ignazio Marino on rekisteröinyt samaa sukupuolta olevien parien ulkomailla solmittuja avioliittoja uhmaten sisäministerin määräystä ja Italian lainsäädäntöä. Pormestari rekisteröi lauantaina kaupungintalolla 16 pariskunnan avioliitot.

Kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa oli pariskuntien lisäksi näiden lapsia, ystäviä ja sukulaisia.

Runsas viikko sitten Italian sisäministeri Angelino Alfano kielsi Italian viranomaisia tunnustamasta ulkomailla solmittuja samaa sukupuolta olevien välisiä avioliittoja. Sisäministerin toiminta herätti runsaasti kritiikkiä. Italiassa pormesterit ovat rekisteröineet ulkomailla solmittuja homoavioliittoja samalla tavoin kuin heteroavioliittoja. Liiton paikallinen tunnustaminen voi vaikuttaa perimiseen, terveydenhuoltoon ja eläkkeisiin.

Italian laki ei salli samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Italiassa homoavioliittoja kannattaa noin neljännes kansasta, mutta kannatuksen määrässä on kasvun merkkejä. Homoparien siviiliavioliittojen kannatus sen sijaan on merkittävää.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Sateenkaariperheet nostaa esiin syrjinnän julkisilla hedelmöityshoitoklinikoilla

Sateenkaariperheet ry:n mukaan julkiset hedelmöityshoitoklinikat kieltäytyvät laittomin perustein lähes poikkeuksetta hoitamasta naispareja ja transihmisiä, ja sosiaali- ja terveysministeriön suositus taustaraportteineen eivät täytä tehtäväänsä.

Sateenkaariperheet ry ottaa asiaan kantaa tiistaina julkaistussa tiedotteessaan.

Laki hedelmöityshoidoista tuli voimaan seitsemän vuotta sitten. Laki mahdollistaa itsellisten naisten ja naisparien hoitamisen klinikoilla. Laissa ei ole mitään perusteita, joilla klinikka voisi kieltäytyä palvelemasta itsellisiä naisia ja naispareja. Vastaavasti perusteita ei löydy transihmisten syrjinnälle. Tästä huolimatta sateenkaarikansan syrjintä hedelmöityshoidoissa jatkuu kuin mitään lakia ei olisi koskaan säädettykään.

Sateenkaariperheiden mukaan yksityiset klinikat toimivat lain mukaan kun viimeinenkin klinikka ryhtyi palvelemaan naispareja toimittajan kyseltyä klinikalta asiaa Sateenkaariperheet ry:n kehotuksesta.

Järjestön mukaan syrjintää harjoittavat nyt julkiset hedelmöityshoitoklinikat, jotka edelleen kieltäytyvät lähes poikkeuksetta hoitamasta naispareja ja transihmisiä. Muutosta eivät ole tuoneet sen paremmin asian julkisuus kuin Valviran vuonna 2011 lähettämä paimenkirje, joka kehotti lopettamaan palvelun epäämisen syrjivin perustein. Vuonna 2013 eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti huomiota hiv-positiivisten henkilöiden syrjintään hedelmöityshoidoissa, ja vuonna 2014 transihmisten syrjintään. Tämän lisäksi transihmisten syrjintään on kiinnittänyt huomiota tasa-arvovaltuutettu.

Laillisuusvalvojien lausuntojen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriössä alettiin työstää hedelmöityshoidoille uudistettua kiireettömän hoidon suositusta. Ääneen lausuttuna tavoitteena oli varmistaa, että tulevaisuudessa hedelmöityshoitoja tarjottaisiin syrjimättömin perustein. Sateenkaariperheet ry toimi valmistelussa asiantuntijana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hoitojen osalta.

Kuukausi sitten julkaistu uudistettu suositus ja sen taustaraportti olivat Sateenkaariperheet ry:n mukaan kuitenkin syrjinnän ehkäisyn näkökulmasta floppi: varsinaisessa suosituksessa syrjimättömyyden periaatetta eikä yksittäisiä syrjintäperusteita mainita lainkaan. Järjestön mukaan ne eivät anna mitään konkreettisia keinoja puuttua syrjintään.

Sateenkaariperheet ry toivoi, että suosituksen taustamuistiossa oltaisiin annettu selkeät suositukset sateenkaarikansan syrjinnän lopettamiseksi.

- Suositusten sijaan taustamuistio tyytyy listaamaan perustuslain syrjimättömyysperiaatteen ja joukon muiden tahojen lausuntoja tapahtuneesta syrjinnästä. Muistio ei millään tavoin siirry analysoimaan listaamiaan syrjintätapauksia eikä yleisen syrjimättömyysperiaatteen soveltamista hedelmöityshoitojen käytäntöihin. Se ei myöskään kehota mihinkään konkreettisiin toimiin syrjinnän ehkäisemiseksi, kirjoittaa Sateenkaariperheet ry tiedotteessaan.

Järjestö katsoo, että kyseissä tapauksessa on puhe erityisen sitkeänlaatuisista syrjivistä käytännöistä, joiden kitkemiseksi olisi tarvittu jotain hyvin selkeää ja konkreettista. Sateenkaariperheissä ei uskota, että ministeriön suosituksella voitaisiin estää syrjintää hedelmöityshoidoissa.

- Syrjivien käytäntöjen kitkemistä ei myöskään mitenkään edistä ministeriön tiedotus, jossa ei ole sanallakaan mainittu sateenkaari-ihmisten kokeman syrjinnän kitkemisestä. Ministeriön virkamiesten arvion mukaan suositus edistää syrjimättömyyttä. Poliittinen johto taas ei ole ottanut asiaan kantaa julkisesti lukuisista pyynnöistämme huolimatta, kirjoittaa Sateenkaariperheet ry tiedotteessaan.

Sateenkaariperheet suunnittelee syrjinnän kitkemistä oikeustoimin.

- Siksi olemme pyytäneet lasta toivovia naispareja, itsellisiä naisia, apilaperheitä ja transihmisiä hakeutumaan aktiivisesti julkisten klinikoiden hoidettaviksi, ja raportoimaan meille syrjivistä hoitopäätöksistä. Ensi vuoden alusta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan tulee myös seksuaalinen suuntautuminen. Sen jälkeen voimme hyödyntää valtuutetun toimiston apua syrjintätapausten ajamisessa, kirjoittaa Sateenkaariperheet.

Sateenkaariperheet ry pitää tilannetta harmillisena senkin takia, että Kela on luvannut neuvotella järjestön kanssa sateenkaariperheiden hedelmöityshoitojen korvauksista ministeriön uuden suosituksen julkaisemisen jälkeen. Järjestön toiveena on ollut, että Kela suostuisi selkeäsanaisen ministeriön suosituksen vaikutuksesta uudistamaan omia korvausperusteitaan. Nykyisiä perusteita järjestö pitää räikeän epäyhdenvertaisia, vaikka näennäisesti samankaltaisina. Järjestö katsoo, ettei ministeriön antama suositus anna hyviä asemia neuvottelussa Kelan kanssa.


Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.
» Jutun oma sivu
Jääkiekkovaikuttaja Juhani Tamminen hermostui Ylioppilaslehdelle

Sami Mollgren • 17.10.2014 20:52 • 23 kommenttia. UUTISET: URHEILU • KOTIMAA

Ylioppilaslehti lähetti Juhani ´Tami´ Tammiselle Attitude-lehden vuodelta 2012.
Lokakuun alussa Ylioppilaslehti lähetti jääkiekkovalmentaja Juhani "Tami" Tammiselle brittiläisille homoille suunnatun Attitude-lifestyle-lehden. Mukana oli kirje, jossa Tammista muistutettiin syyskuisista sanoistaan: hän oli väittänyt, ettei ole vuosikymmenten mittaisella urallaan kohdannut jääkiekkopiireissä ainuttakaan homoa - ja päätellyt, ettei sellaisia kiekkopiireissä sitten ole.

- Haluamme vilpittömästi auttaa sinua tunnistamaan jatkossa homoseksuaaliset yksilöt keskuudestasi, Ylioppilaslehti perustelee Attituden lähettämistä Tammiselle.

Tammiselle lähetetyn Attituden kannessa poseeraa viisi boksereihin sonnustautunutta olympialaisissa mitaleille päässyttä urheilijaa.

- He tekevät sen, sillä ovat nähneet urheilumaailmassa homoja. Aivan niin kuin he ovat nähneet homoja kadulla, metrossa, baarissa, bussissa ja kassajonossa, kirjoittaa Ylioppilaslehti kirjeessään.

Lehti muistutaa kirjeessä, että kyseiset urheilijat voisivat olla itsekin homoja - ja ettei Tamminen voi olla lainkaan varma, ketkä lehden sivuilla olevista miehistä ovat homoja ja ketkä eivät. Kirjeessä arvellaan myös, että kyseiset urheilijat eivät arvostaisi Tammisen asenteita - kuten eivät jääkiekkoilevat homotkaan.

Kirjeessä myös moititaan Tammista siitä, ettei tämä kehtaa pyytää sanomisiaan anteeksi.

Ylioppilaslehti kirjoittaa Attitude-lehden olleen Tammiselle niin vastenmielisen, että Tamminen ilmoitti puhelimessa palauttavansa sen Ylioppilaslehden kustantajalle henkilökohtaisesti. Tamminen vaati lisäksi Ylioppilaslehdeltä anteeksipyyntöä. Ylioppilaslehden päätoimittaja Antti Pikkanen kirjoittaa, että sitä hän ei tule saamaan.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kiruna IF:n sateenkaaren väriset pelipaidat veivät sponsoreita mutta tuovat muuta tukea

Sami Mollgren • 17.10.2014 07:42 • 1 kommentti. UUTISET: URHEILU • EU
Sateenkaaren värisiin peliasuihin pukeutuva Kiruna IF on saanut tukea, uusia jäseniä ja rahalahjoituksia sen jälkeen, kun selvisi, että kiirunalaisjoukkue menetti useita sponsoreita lähtiessään näkyvästi edistämään hlbti-yhdenvertaisuutta.

Joukkue tuli tunnetuksi kesällä, kun se ilmoitti ottavansa käyttöön sateenkaaren väriset pelipaidat ja ottavansa muutenkin asialistalleen hlbti-yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. Hankkeen hintana urheiluseura menetti kuitenkin sponsoreita, ja sen johdosta toimiston henkilökuntaa on jouduttu vähentämään.

Joukkueen puheejohtaja Johan Köhler sanoo uutistoimisto TT:lle, että vastoinkäymisten tultua tietoon on seuralle syntynyt lyhyessä ajassa sosiaalisessa mediassa vetoomuksia, joiden myötä seura on saanut yli 150 uutta jäsentä sekä rahalahjoituksia.

- Alussa monet vain painoivat Facebookin "Tykkää"-nappia. Mutta nyt monet ymmärtävät, että tarvitaan enemmän, että voimme kertoa sanomaamme, kertoo Köhler.

Seura on saanut myös uuden pääsponsorin, mutta varoja tarvitaan enemmän.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Sápmi Pride käynnistyi Kiirunassa

Sami Mollgren • 17.10.2014 07:20 • 2 kommenttia. UUTISET: PRIDE • EU

Sápmi Pride -tapahtuma järjestetään Kiirunassa 16. - 19. lokakuuta.
Kiirunassa käynnistyi torstaina Sápmi Pride -tapahtuma. 16. - 19. lokakuuta järjestettävä tapahtuma on ensimmäinen alkuperäiskansojen tapahtuma. Sen on tarkoitus saada jatkoa siten, että tulevaisuudessa tapahtuma järjestetään saamelaisalueella vuosittain eri paikkakunnilla, eri tahojen toteuttamana.

Vuoden 2014 tapahtuman järjestää Ruotsin saamelaisnuorten järjestö Sámi Nuorra ja rahoittaa Queering Sápmi -projekti.

Sápmi Pride -festivaaliin kuuluu yhdessäolon, työpajojen ja luentojen lisäksi myös teatteri-, taide- ja musiikkitapahtumista.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Ruotsi: Jalkapallokentän kulmalippuina sateenkaariliput

Sami Mollgren • 16.10.2014 22:56 • 2 kommenttia. UUTISET: URHEILU • EU
Jalkapallon naisten Mestarien liigassa pelaava ruotsalaisseura FC Rosengård käytti keskiviikkona kotikentällään Malmössa sateenkaarilippuja kulmalippuina.

Lippuja käytettiin pudotuspelissä, jossa vastassa oli venäläinen Ryazan-VDV.

Joukkueen puheenjohtaja Håkan Wifvesson kertoi Aftonbladetille, ettei kyse ole joukkueen leimaamisesta, vaan joukkueen puolustamista perimmäisistä arvoista. Hänen mukaansa liput eivät ole myöskään protesti Venäjää kohtaan, vaikka Venäjän kielteistä suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin onkin muuten kritisoitu esimerkiksi Ruotsista.

Kulmalipun ulkonäköä ei ole tarkemmin säännelty. Jalkapallon säännöissä määrätään ainoastaan lipun tangon 1,5 metrin vähimmäiskorkeus.

Ruotsin jalkapalloliiton kilpailukomitean puheenjohtaja Gerhard Sager katsoo Aftonbladetin mukaan, että rasismia vastaan voi ilmaista mielipiteensä.

Joukkueen saksalaisvahvistus Anja Mittag arvioi, ettei vastaava onnistuisi monessakaan muussa maassa, esimerkiksi kotimaassaan Saksassa.

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström sanoo, ettei Suomessa ole sateenkaarlilippuja näkynyt kulmalippuina. Hän arvelee, ettei sellainen menisi läpi. Hänen mukaansa jalkapalloliitto Fifan säännö kieltävät yhteisöjen omat tunnuskuvat kentällä, ja sääntö kattaisi myös sateenkaarilipun.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Homoseksi dekriminalisoitiin Palaussa

Lassijuhani • 15.10.2014 17:17 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Tyynen valtameren Palau-niminen tasavalta on dekriminalisoinut miesten välisen seksin. Rikoslain uudistus astui voimaan jo heinäkuun lopussa, mutta siitä kerrottiin vasta tänään. Palaun kansalliskokous hyväksyi ja maan presidentti Tommy Remensegau Jr allekirjoitti sen huhtikuussa.

Aikaisemmin miesten välisestä seksistä saattoi saada kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Naisten välinen seksi on sen sijaan ollut laillista.

Kaleidoscope Australia-nimisen ihmisoikeussäätiön puheenjohtaja Paula Gerber totesi: ”Loistava uutinen – se antaa tarpeellista potkua uudistustyölle Tyynen meren alueella. On erityisen tyydyttävää nähdä, että Yhdistyneiden kansakuntien säännöllisin väliajoin laatimalla katsauksella edistysaskeleista on ollut vaikutusta.

Kaleidoscope Australia julkaisee säännöllisin väliajoin YK:n katsausten rinnalla omat raporttinsa vaatien rikollisleiman poistamista homoseksuaalisuudelta.
Kaleidoscope Australia jatkaa edelleen yhteistyötä sateenkaariaktivistien kanssa, jotta Tyynenmeren Aasian puoleiset kansat noudattaisivat Palaun esimerkkiä.”

Miesten välinen seksi on vielä laitonta kahdeksalla Tyynen meren alueella: Salomonin saarilla, Kiribatissa, Naurussa, Papua Uusi-Guineassa, Cookin saarilla, Samoassa, Tongassa ja Tuvalussa.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Suoraa vai edustuksellista demokratiaa – lähes kaikki kansalaisaloitteet kaatumassa

vaeltaja2006 • 14.10.2014 09:45 • 8 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Näkeekö vallan kortteleista sinne, missä ihmiset oikeasti ovat
Tänään jaetaan demokratiapalkinnot kolmelle lähidemokratiahankkeelle. Niillä edistetään kuntalaisten, kyläläisten tai kaupunginosalaisten osallistumisoikeuksien toteutumista. Aamu-tv:ssä Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri piti demokratian kannalta tärkeänä, että aktivoidaan mukaan niitä, jotka jäävät demokraattisten toimintatapojen ulkopuolelle. Se parantaisi ja vakauttaisi demokratiaa. Myös presidentti Obama halusi yhteiskuntiin vakautta, kun hän pari viikkoa sitten puolusti mm. Venäjän ja Unkarin kansalaisjärjestöjä valtiovallan mielivallalta.

Yhdeksi suoran demokratian keinoksi kehitetty kansalaisaloite saa tulikasteensa nykyisen eduskunnan toimintakaudella. Eilen ennakoitiin Ylen uutisissa, että melkein kaikki kansalaisaloitteet kaatuvat. Herättää huolta: onko koko kansalaisaloiteasia vain näennäiskeino ja silmänlumetta, kun yritetään paikkailla edustuksellisen demokratian heikkoja kohtia.

Tasa-arvoista avioliittoa koskevan kansalaisaloitteen aika on käymässä vähiin. Se tulee eduskuntaan aikaisintaan marraskuun puolivälissä. Lakivaliokunta otti siihen kielteisen kannan. Optimistit ovat uskoneet, että eduskunta tekee vasta-aloitteen lain hyväksymiseksi, ja vastaehdotus menee suureen valiokuntaan. Aika alkaa kuitenkin koppua, koska nykyisen eduskunnan työ loppuu jo maaliskuun alkuun mennessä. Jotkut tasa-arvoista avioliittolakia kannattaneet ovat alkuvuonna ounastelleet, että valiokuntakäsittelyä olisi pitkitetty kutsumalla kuultaviksi tahoja, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä maallisen lain kanssa.

Pessimismi alkaa levitä myös kannattajajoukoissa. Ranneliike.netin pinkkisessä kysymyksessä kysytään, uskooko vastaaja, että tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksytään tässä eduskunnassa. Syksyn mittaan usko on selkeästi vähentynyt, ja uskovat jäävät tällä menolla kohta vähemmistöön. Myöskään ruotsalaisen Qruiserin kyselyssä läpimenoon ei enää uskottu.

Mikä on perimmäinen syy siihen, että kansalaisaloitteet kaatuvat? Eikö eduskunnassa olekaan haluja siihen, että kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan? Tänään aamu-tv:ssä puhemies Heinäluoma ja kansanedustaja Tynkkynen keskustelivat asiasta. Tähän mennessä yksi kansalaisaloite on tosiasiallisesti hyväksytty (energiatodistukset pientaloissa, eduskunta suhtautui myötämielisesti aloitteen sisältöön, näin siitä huolimatta, että ympäristövaliokunnan kerrottiin hylänneen kansalaisaloitteen) ja yksi hylätty. Neljä kansalaisaloitetta on käsittelyssä. Heinäluoma korosti, että eduskunta ottaa vakavasti kansalaisaloitteet. Käytännössä valiokunta tekee tärkeimmän ratkaisun, ja valiokunnat kuulevat julkisessa istunnossa aloitteen tekijöitä.

Ratkaisuvaiheessa on kaksi kansalaisaloitetta, toinen niistä on avioliittolakiin kohdistuva kansalaisaloite. Tekijänoikeus-aloiteasiassa valiokunta pohti aluksi, otetaanko asiaa ollenkaan käsittelyyn.

Heinäluoman mukaan kansalaisaloitetta käsitellään samalla tavalla kuin mitä muuta lakiehdotusta tahansa. Kesällähän oli protestikommenteja sitä, että kansalaisaloite olisi jonkinlainen oikotie tai ohituskaista lainsäädännössä. Näin ei ole.

Aamu-tv:ssä Oras Tynkkynen muistutti, että kansalaisaloittteessa kansalaiset ottavat suoraan kantaa yhteen yhteiskunnalliseen asiaan. Tällä hetkellä esim. Tahdon2013-kansalaisaloitteen tekijät eivät ole saaneet tietoonsa asiantuntijoiden valiokuntalausuntoja, eivätkä siten voi ottaa kantaa kuulemisten virheellisiin tietoihin. Heinäluoman mukaan kaikki lausunnot tulevat julkisiksi, kun valiokunta julkaisee mietintönsä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2014 - Tietoa meistä - Yhteystiedot - FAQ - Käyttöehdot